Část III — Vděčnost a Vůle Nejvyššího

Mohl bys nám říci něco o pokoře a vděčnosti?

Sri Chinmoy: V duchovním životě jsou absolutně nejdůležitější dvě kvality. Tyto kvality jsou pokora a vděčnost. Pokora a vděčnost. Pokud přidáme přiměřená přídavná jména k těmto slovům, pokryjí větší výšku a hloubku hledajícího v nás, hledajícího ve všech lidských bytostech. Pro pokoru si přeji přidat slovo „upřímný“: upřímná pokora. Pro vděčnost si přeji přidat „oduševnělý“: oduševnělá vděčnost. Vděčnost musí být plná vědomí duše; jinak nejde o vděčnost. Potom se z toho stává lstivý způsob, jak získat cosi navíc od osoby, které svoji vděčnost dáváme najevo. Ale oduševnělá vděčnost se nabízí někomu za to, co jsme přijali. I když nám ta osoba v životě nic víc nedá, ani špetku radosti nebo lásky, vždy zůstaneme plni vděčnosti za to, co pro nás udělala. Budeme vždy vděčni za způsob, jakým byl jeho dar přidán k našemu životu aspirace, nebo za důležitou přeměnu našeho života, a za to, že nás vědomě nesl k Nejvyššímu Zdroji. Když nabízíme oduševnělou vděčnost, je to naše věčné uznání toho, co jsme od někoho přijali na naší věčné cestě Věčností ke břehu Krásy, Světla, Blaženosti a Nekonečna.

Kristus a všichni duchovní Mistři bez výjimky říkají, že pro nejrychlejší a nejjistější pokrok v duchovním životě je pokora stálou nezbytností. Je to nezbytné proto, abychom mohli spatřit tvář našeho Milovaného Nejvyššího, Vnitřního Pilota. Vnitřní pokora a vděčnost jsou naším nejvyšším dosažením. Když cítíte pokoru, cítíte, že vaše tělo, vitálno a mysl poslouchají diktátu vaší duše. Cítíte-li se plni vděčnosti, upřímné vděčnosti, oduševnělé vděčnosti, dosáhli jste nejvyššího dosažení, které může vědomí země nabídnout vědomí Nebe.