Jak mohu mít v každodenním životě více vděčnosti?

Sri Chinmoy: Dělej jedinou věc: srovnej sám sebe s tím, kterým jsi byl před osmi lety. Mnoho dobrých i špatných věcí se ti přihodilo za těch osm let, ale celkově vzato uvidíš, že před osmi lety jsi nebyl ani u nohou stromu realizace. Byl jsi miliony mil daleko od své realizace. Nyní nejenom že stojíš u paty stromu, ale už jsi také vyšplhal do značné výšky. Možná, že tě při tom napadaly všechny možné druhy obav, ale jsi zde stále. Někteří lidé při šplhání po stromu realizace dostali strach a spadli dolů, znovu to opakuji — jiní lidé jsou teď plni strachu a nemohou šplhat výše. Strach, pochybnosti a úzkost za tebou přijdou, ale ty se musíš zeptat své vnitřní bytosti: „Jsem na tom samém místě jako před osmi lety?“ Odpověď bude znít: „Ne. Tenkrát jsem nebyl ani poblíž stromu realizace.“ V tomto okamžiku přijde vděčnost.

Musíme vidět pozitivní aspekt toho, čeho jsme dosáhli a do čeho jsme vrostli. Vždycky říkám, že minulost je prach. Minulost nám dala frustraci, ne osvícení. Zároveň ale musíme vidět rozdíl mezi minulostí, která je prachem a přítomností, která prachem není. Učinili jsme hezkých pár kroků vpřed za těch několik uplynulých let. Takže jestliže jsme se stali něčím, čím jsme před tím nebyli, potom je zde možnost, že se v budoucnosti staneme něčím nekonečně lepším. To je důvod, proč nabízíme Nejvyššímu svou vděčnost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Význam úsměvu.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 318th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Význam úsměvu, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »