Jak mohu pocítit nezbytnost vděčnosti?

Sri Chinmoy: Nezbytnost vděčnosti můžeš pocítit tehdy, jestliže cítíš, že vděčnost je tvým živoucím dechem. Pociťuj, že kdyby tvůj dech vděčnosti uhasl, byl bys mrtev. Nabízej vděčnost po každou letmou sekundu, pociťuj ji jako živoucí dech.

Na zemi není nic tak důležitého nebo významného, jako vděčnost. Co se týká Boha, je nejdůležitější věcí jeho Soucit. Bůh je Všemohoucí, Vševědoucí a Všudypřítomný, ale síla jeho Soucitu nás k němu přibližuje. Kdyby on neměl Sílu Soucitu, nezajímali bychom se o něj. Jestliže můžeme ukázat Bohu špetku své vděčnosti, Bůh cítí, že v nás může existovat. Naše vděčnost je Boží existencí, Božím domem, Božím příbytkem. Bůh musí žít na ulici, pokud nemůže žít v našich srdcích vděčnosti.