Jak můžeme nabízet a zvyšovat svoji vděčnost k tobě a k Nejvyššímu?

Sri Chinmoy: Vděčnost je nejdrahocennější věc, kterou lidská bytost může mít. Má-li někdo milion dolarů a někdo jiný špetku vděčnosti, ten se špetkou vděčností je v očích Nejvyššího mnohem výše. Vděčnost je nejčistší věc, kterou můžeme mít. Je uvnitř nás nesmrtelná. Můžeme-li nabídnout Bohu cokoliv nesmrtelného, oduševnělého a významného, potom je to vrcholně důležité.

Někdo může mít vnější bohatství, ale jestliže má duchovní bohatství — prostotu, čistotu, pokoru — je to daleko lepší. Avšak i když je někdo čistý, oddaný a upřímný, ale necítí k Bohu žádnou vděčnost, jeho čistota není dokonalá. Na druhou stranu, má-li někdo špatný charakter, ale je plný vděčnosti k Bohu, že ještě nebyl chycen a potrestán, nabízí Bohu svou vděčnost a chce svůj život změnit, Boha to potěší.

Každé ráno byste měli Bohu nabízet vděčnost za svoji existenci. Měli byste nabízet vděčnost, protože vás Bůh uchovává na zemi pro svoje projevení. Takže vděčnost je ta nejdůležitější věc v našem životě. Nic není v Božích očích důležitější než vděčnost.