Je pro hledajícího nejdůležitější vstoupit do Univerzálního Vědomí?

Sri Chinmoy: Pro hledajícího — poté, co vstoupil do Univerzálního Vědomí — je nejdůležitější ztělesnit vědomí Světla, vědomí Blaženosti, vědomí Síly a vědomí Pravdy,