Co je to vědomí?

Sri Chinmoy: Vědomí je spojující linka mezi zemí a Nebem. Vědomí spojuje pláč konečného s Úsměvem Nekonečného. Vědomí je spojující linkou mezi aspirující skutečností země s usmívající se skutečností Nebe. Je to most mezi rostoucí skutečností a skutečností, která je věčná. Když jsme zde na zemi, rosteme. Když jsme v Nebi, potom jenom věčně jsme.