Co je to vědomí?

Sri Chinmoy: Vědomí je spojující linka mezi zemí a Nebem. Vědomí spojuje pláč konečného s Úsměvem Nekonečného. Vědomí je spojující linkou mezi aspirující skutečností země s usmívající se skutečností Nebe. Je to most mezi rostoucí skutečností a skutečností, která je věčná. Když jsme zde na zemi, rosteme. Když jsme v Nebi, potom jenom věčně jsme.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Význam úsměvu.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 318th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Význam úsměvu, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »