Mohl bys nám prosím říci něco o sebezpytování a sebepodceňování?

Sri Chinmoy: Mezi sebezpytováním a sebepodceňováním je velký rozdíl. Sebezpytování je předchůdcem sebeodhalování. Kdo jsem? Kvůli čemu jsem tady? Velký duchovní Mistr jménem Ramana Maháriši z Jižní Indie obvykle kladl tyto otázky. Jestliže nechcete vědět, kým jste, jak byste potom mohli vědět, kvůli čemu tady jste?

Napřed začínáme se sebezpytováním, se sebezkoumáním, potom se z toho vyvine sebeodhalování, sebeobjevování. Sebepodceňováním jenom omezujeme naše vlastní ohodnocení. Neposkvrňujme se pýchou, to by byla chyba. Ale jestliže na sobě stále nacházíme nedostatky a při každé příležitosti se proklínáme, je to zase špatné. Tak se projevuje naše falešná skromnost. Víme, co jsme zač. Jsme-li upřímní, budeme určitě vědět, jaký život vedeme a co lidstvu nabízíme. Jestliže jsme upřímní, můžeme být ještě upřímnější. Aspirujeme-li, můžeme aspirovat ještě více. Pro náš pokrok není žádného konce. Ale jestliže stále nalézáme vlastní nedostatky, děláme chybu.

Sebezpytování, sebezkoumání vede k sebeodhalování. Sebepodceňování vede k nevědomé, pokud ne přímo k vědomé zkáze.