Mohl bys nám prosím vysvětlit psychické emoce?

Sri Chinmoy: Psychická bytost může existovat jen v lidských bytostech. Duše je ve všem; ve stěně, uvnitř stolu, přítomnost duše můžete vidět kdekoliv. Ale psychickou bytost nemůžete spatřit v kousku vlny nebo ve zvířeti. Pouze když lidská bytost vstupuje do existence, uvidíte záblesk psychické bytosti. Tato psychická bytost je nesmrtelným dítětem uvnitř vás. Je zástupcem naší vnitřní duše. Má nekonečné množství možností, jak nás vést do nejvyššího, do nejčistšího, do Věčnosti. Psychická bytost přebývá uvnitř našeho srdce. Je vší čistotou, vším světlem, a vší blažeností.

Nejprve dostaneme záblesk této bytosti a postupně vstupujeme do její oblasti. Potom si s ní hrajeme, povídáme a děláme všechno možné, co se dělává s lidskými, pozemskými dětmi. V tom okamžiku, kdy uvidíme psychickou bytost uvnitř nás, cítíme, že jsme opravdovými Božími dětmi. Když vidíme svoji jednotu s psychickou bytostí, cítíme, že je naše. To nám dává pocítit, že nejsme jen dokonalými Božími dětmi, ale také že je v nás semínko, které nakonec vroste v Boha. To znamená, že každý bez výjimky jednoho dne realizuje Boha a stane se Bohem. To je poselství, které dostáváme od psychické bytosti.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Význam úsměvu.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 318th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Význam úsměvu, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »