Co je to prostota, upřímnost a pokora?

Sri Chinmoy: Mít prostotu, znamená běžet k Bohu bez temnoty, obav nebo nečistoty. Prostota běží směrem k cíli. Upřímnost má ten hledající, který chce pouze cíl, a ne květiny a ovoce rostoucí podél cesty. Pokora přichází, když hledající dosahuje cíle. On ví, že to nebyly jeho schopnosti, které ho přinesly do cíle. Prostota je krása; upřímnost je povinnost, a všechny společně plodí pokoru. Pokora je Bůh-skutečnost, Bůh-jednota a Bůh-dokonalost. Pokora neztělesňuje jenom Rozlehlost, ale také Nekonečnost, Věčnost. Není to něco, čím se můžeme stát, je to Bůh-Skutečnost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Význam úsměvu.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 318th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Význam úsměvu, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »