Co je to prostota, upřímnost a pokora?

Sri Chinmoy: Mít prostotu, znamená běžet k Bohu bez temnoty, obav nebo nečistoty. Prostota běží směrem k cíli. Upřímnost má ten hledající, který chce pouze cíl, a ne květiny a ovoce rostoucí podél cesty. Pokora přichází, když hledající dosahuje cíle. On ví, že to nebyly jeho schopnosti, které ho přinesly do cíle. Prostota je krása; upřímnost je povinnost, a všechny společně plodí pokoru. Pokora je Bůh-skutečnost, Bůh-jednota a Bůh-dokonalost. Pokora neztělesňuje jenom Rozlehlost, ale také Nekonečnost, Věčnost. Není to něco, čím se můžeme stát, je to Bůh-Skutečnost.