Velice rád bych pracoval na přijetí Božího vnějšího těla, světa a také na přijetí mých konfliktů. Jak s tím mohu začít?

Sri Chinmoy: Jak přijmout sebe sama a jak přijmout vnější svět? Než odpovíš na tuto otázku, zkus se zeptat takto: „Proč mám přijímat?“ Tvůj úkol bude snazší. A jak přijmout? Je zde mnoho způsobů, ale všechny budou neplodné, jestliže nevíš, proč přijímat lidstvo, nebo sebe sama.

Nejprve musíš přijmout sám sebe, potom můžeš pomýšlet na přijetí lidstva. Proč bys měl přijímat sám sebe? Měl bys přijmout sám sebe, protože Pán, který je vší Láskou, vším Milosrdenstvím, vším Soucitem, veškerou Ochranou a vší Silou, přijal a použil tebe jako svůj vybraný nástroj. On tě přijal; to je hlavní důvod, proč bys měl přijmout sám sebe. Nekonečné přijalo konečné a pomocí něj chce vyjádřit samo sebe. Jaký větší důvod potřebuješ, aby ses cítil božsky hrdý? Když pocítíš, že tě Nekonečné přijalo ke svému vyjádření, potom jsi s nejhlubší radostí a pýchou připraven k přijetí sebe sama.

A nyní, jak přijmout vnější svět? Jestliže vidíš svět jako cosi kolem tebe, nebo mimo tebe, potom to nikdy nemůže být tvůj svět. Tento svět může být tvým světem jen tehdy, jestliže jej spatříš uvnitř sebe, jako součást sebe samotného. Potom vlastníš svět. Jestliže vidíš svět jako něco kolem tebe, potom buď svět vlastní tebe, nebo cítíš, že je zde zející propast mezi tebou a světem. Když ale vidíš svět uvnitř sebe, potom zde není žádná propast. Svět je tvůj, je tvým vlastnictvím.

Co děláš se svým vlastnictvím? Využíváš ho. Ať už ho použiješ správným nebo nesprávným způsobem, máš schopnost a právo jej použít, protože je uvnitř tebe, je tvým vlastnictvím. Není-li to tvé vlastnictví, nemůžeš to udělat. Takže jak přijmout svět? Nejprve zkus vidět a cítit, že svět je uvnitř tebe. Když vidíš svět uvnitř sebe, automaticky jej přijmeš.

Když vnášíš vnější svět do svého nitra, nic neočekávej. Nemysli si, že pro svět děláš něco velkého, něco obdivuhodného. Nic od světa neočekávej. Pokud něco očekáváš, budeš určitě zklamán. Tvé očekávání musí spočívat v Nejvyšším. Chceš-li něco očekávat, musíš to očekávat od Nejvyššího uvnitř světa, ale ne přímo od světa samotného. Požádáš-li nějakého člověka, aby ti s něčím pomohl, tento člověk se stane příčinou tvého zklamání. Když ale žádáš Nejvyššího uvnitř něj a modlíš se k Nejvyššímu v něm o laskavost, tento člověk ti pomůže.

Chceš-li vědět, jak přijmout svět, potom si přeji říci, abys přijal Nejvyššího v člověku a abys v člověku viděl více dokonalosti než nedokonalosti. Vědomě se pokoušej vidět v něm více pravdy než lži. Dívej se na jeho lepší stránky, na jeho jasnější část. Každý jednotlivec reprezentuje svět. Takže když chceš přinést svět do svého nitra, neber jej jako nedokonalost, připoutanost, omezení a smrt. Ne, ber jej jako cosi, co má nekonečnou možnost učinit cosi zázračného a jedinečného pro Nejvyššího a pro tebe. Tímto způsobem bude pro tebe mimořádně snadné přinést vnější svět do svého nitra a dá ti to pocítit, že jsi to ty, kdo se musí starat o vnitřní svět, o svět, který je uvnitř tebe. Jen nedovol světu, aby zůstal kolem tebe nebo mimo tebe.

Jak přijmout? Říkám ti, budeš schopen přijmout svět změnou svého postoje k němu. To, že je svět odsouzen ke zklamání, že to s ním jde od desíti k pěti, že jeho dokonalost je minulostí, to jsou myšlenky, které musíš vyhodit. Svět nese poselství Boha. Svět je určen k tomu, aby se stal Královstvím Nebeským. Tento svět je opravdu Bohem vybrané pole. Zde se bude projevovat a zde naplní Sám Sebe. Díváme-li se na svět s těmito myšlenkami, zjistíme, že budeme schopni svět přijmout snadněji.