Rád bych, kdybys nám mohl popsat Úsměv Nejvyššího.

Sri Chinmoy: Když je Nejvyšší v neprojevené, nemanifestované podobě, je pouze Tváří, ale když je projeven, nebo když chce manifestovat Sám Sebe, ukazuje svůj úsměv. On žije, On působí, On je dynamický, On je aktivní. Toto můžeme poznat, jenom když vidíme úsvit úsměvu na Jeho Tváři. Mluvíme-li o Nejvyšším, musíme vědět, že On je jak mužského, tak i ženského rodu. Toto je velmi těžké pochopit naší lidskou myslí. V mužské podobě je statický, je za projevením, třebaže do něj vstupuje. Pokud do projevení vstupuje, děje se tak pomocí jeho ženské podoby. V naší indické tradici se ženská podoba nazývá prakriti, nebo Přírodní Síla, nebo Mateřský aspekt Nejvyššího. Když Přírodní Síla pracuje ve fyzickém světě, vidíme činnost Bytosti Nejvyššího. A když se tato činnost odehrává, vidíme spontánní radost v celé projevené podobě Nejvyššího. Tato radost vyjadřuje sama sebe nejzřetelněji na Tváři Nejvyššího jako úsměv. Takže můžeme říci, že Úsměv Nejvyššího je Žijící Silou nebo Tvořivostí Nejvyššího. Tento úsměv je skutečným Dechem univerzálního Vědomí stejně jako Dechem Nejvyššího samotného. Jestliže zde není úsměv, není zde ani dech a jestliže zde není dech, stvoření zůstává neprojeveno. Takže Stvoření začíná pracovat v Úsměvu Nejvyššího.