Jaký je rozdíl mezi připoutáním a soucitem?

Sri Chinmoy: V případě připoutání jednáme podmíněně, v případě soucitu jednáme otevřeně, věčně a nepodmíněně. Připoutání je jednání v sebeklamu; zatímco soucit je Bohem inspirovaná, Bohem odhalující a Bohem projevená činnost.