Lze porovnat Boží a lidské zákony?

Sri Chinmoy: Boží zákon je vykonáván jeho Světlem Soucitu a lidský zákon je vykonáván soudní mocí. Soudní moc je lidský zákon, kdežto Světlo Soucitu je božský Zákon. Když udělám něco špatného, pokusí se mne lidský zákon potrestat, ale trest není konečnou odpovědí. V případě Božího zákonu, pokud udělám něco špatného, například něco ukradnu, se dotkne Soucit Nejvyššího kořene a způsobí, že si uvědomím, jak je krádež špatná a že bych měl pracovat, abych tu věc získal poctivým způsobem. Takže Boží Soucit pracuje tak, že nám pomáhá se změnit, kdežto lidský zákon povahu člověka změnit nemůže. Je to pouze Božský Zákon, který osvěcuje, který může změnit a transformovat lidskou přirozenost. Lidská spravedlnost je okamžitou odpovědí na to, co jste udělali — je to akce a reakce. Božský zákon vstoupí dovnitř kořene nevědomosti a přemění jej.