Bůh se projevuje celým svým stvořením. Jak můžeme porozumět Bohu pomocí jediné části tohoto stvoření?

Sri Chinmoy: Vezměme Boha jako širý oceán. Vy víte, že oceán je složen z drobných kapek. Miliony, miliardy a biliony kapek dají dohromady oceán. Když víme, jak se ztotožnit s nejmenší kapkou i s celým oceánem, můžeme vidět Boha uvnitř konečného a také uvnitř Nekonečného. Vidět a cítit Boha nám umožňuje právě síla jednoty s nejmenší kapkou v oceánu. Můžeme-li vybudovat jednotu s konečným, můžeme vidět, jak vypadá Nekonečné.

Jestliže chceme vidět Boha v jeho rozlehlém stvoření jako stvoření samo, můžeme tak učinit. Ale na začátku může být snazší oddělit Boha od jeho stvoření a ztotožnit se jen s jeho malou částí. I v této malé části, která je pro nás nyní viditelná, vidíme nekonečnou proměnlivost. Co bychom potom mohli udělat s celým Božím stvořením? Naše mysl ho vůbec nebude schopna pochopit. Pro naši omezenou lidskou mysl je i konečná pozemská skutečnost nekonečná. Můžeme-li začít rozumět tomuto malému kousku Božího nesmírně rozlehlého stvoření, můžeme říci, že jsme učinili značný vnitřní pokrok.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Význam úsměvu.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 318th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Význam úsměvu, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »