Student: Někteří myslitelé tvrdí, že je možné dosáhnout úplného osvícení a osvobození ještě na zemi, zatímco jiní tvrdí, že konečné osvobození od zákonu karmy přichází až se smrtí. Jaký na to máte názor?

Sri Chinmoy: Z nejvyššího duchovního hlediska musíme získat osvícení zde na zemi, nemůžeme získat osvícení ve vyšších světech. Jestliže celý svůj život konám špatné skutky a myslím na Boha nebo se modlím k Bohu až na poslední chvíli, nemohu očekávat, že získám osvícení v jiném světě. Až nastane čas, abych opustil tělo, tak nebudu schopen vstoupit do vyšší úrovně vědomí. Musím dosáhnout osvícení, osvobození nebo realizace prostřednictvím modlitby, meditace a správných činů, zatímco jsem naživu. Jestliže člověk něco nezíská, dokud je ve fyzickém těle, nebude schopen to získat, ani až tělo opustí.

Buddha, Kristus a všichni duchovní Mistři poznali Boha zde na zemi. Musíme dosáhnout a ztělesnit nejvyšší úroveň vědomí ve fyzickém těle. Tělo je jako chrám. V některých chrámech bohužel není oltář, není v nich živoucí vědomí Boha. Ale v těle-chrámu těch, kteří získali osvobození a realizaci, jsou ty nejkrásnější oltáře. Je pošetilé si myslet, že někdo získá nejvyšší realizaci nebo osvícení, až opustí tělo, pokud toho nedosáhl během života na zemi. Boha musíme vidět, vnímat a poznat zde na zemi.