Student: Mluvil jste o třech typech poznání — mohu, mám a jsem. Má otázka se týká druhého typu — já mám. Co může člověk v konečné analýze mít?

Sri Chinmoy: V konečné analýze má člověk to, čím se stává. Hluboko uvnitř sebe máme věci, po kterých jsme vždy toužili: Věčnost, Nekonečnost a Nesmrtelnost, nekonečný mír, světlo a blaženost. Ale právě teď si nejsme vědomi, že to všechno máme. Právě teď po těchto věcech pátráme tady, tam a všude kolem, aniž bychom věděli, kde je hledat.

Ale když se budeme upřímně modlit a meditovat, přijde doba, kdy poznáme Pravdu. V tu chvíli uvidíme, že věci, po kterých jsme pátrali a pro které jsme plakali, máme hluboko uvnitř sebe. Ztělesňujeme právě tyto věci.

Když se vydáváme na svou cestu, první věc, kterou musíme vědět, je, že můžeme: můžeme dosáhnout nejzazší Pravdy. Pak si musíme uvědomit, že tato nejzazší Pravda není někde jinde nebo nepatří někomu jiného. Je hluboko uvnitř nás; vždy byla naše. Naše třetí a poslední zjištění je, že představujeme Pravdu; jsme Pravdou.

Takže abych se vrátil k vaší otázce, druhé poznání — mám — je v konečné analýze přeměněno na třetí poznání — jsem. To, co máme, je to, co jsme měli vždy. Když to vědomě pochopíme, vrosteme do toho. Pak vidíme, že to, čím jsme se vědomě stali, je to, čím jsme vždycky byli a věčně jsme.