Zvláštní léčba

Šivadži šel do nejhustšího lesa. Tam uviděl dvě malá tygří mláďata, která vzal do náruče. Pomyslel si: „Budu-li je mít u sebe, jejich matka je přirozeně přijde hledat.“

Za několik minut se tygřice vrátila a uviděla, že se jejích mláďat zmocnila lidská bytost. Rozzuřila se, skočila na Šivadžiho a zranila ho svými drápy. Ale Šivadži byl velmi silný a odhodlaný nenechat se tygřicí zabít. Zatímco spolu zápasili, vnitřně ji prosil, aby mu dala trochu svého mléka. K velkému úžasu tygřice jeho modlitbu vyslyšela a dala mu trochu mléka.

Král rychle pospíchal za svým Mistrem a nabídl mu mléko. Ramdas se napil a byl na místě uzdraven. Pak se se svým oddaným žákem o trochu mléka rozdělil, protože královo tělo bylo poškrábané a krvácelo. Jakmile se král napil, jeho bolest okamžitě zmizela.

Moderní věda této unikátní zkušenosti v životě krále Šivadžiho neuvěří. Jestliže použijete mysl, budete tím posledním, kdo tomu uvěří, ale použijete-li srdce, zcela určitě uvěříte, že se takové věci můžou stát. Tento příběh je stoprocentně pravdivý.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Šivadži.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2007.

Toto je 1177th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Šivadži, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »