Mistrovo utrpení

Jednou král Šivadži opustil palác, aby navštívil svého Mistra. Jako obvykle, jeho Mistr nebyl k zastižení. Někdo Šivadžimu řekl, že se jeho Mistr nachází v blízké vesnici, tak se tam Šivadži ihned vydal. Když Šivadži přistoupil ke svému Mistrovi, viděl, že má Ramdas hrozné bolesti. Trpěl všemi možnými nemocemi a zdálo se, že už dlouho žít nebude.

Šivadži byl velmi nešťastný, když uviděl svého Mistra v takovém stavu. Řekl mu: „Prosím, prosím, řekni mi, co pro tebe mohu udělat. Mohu dovést jakéhokoli lékaře ze svého království, aby tě vyléčil.“

Ramdas odpověděl: „Žádný lékař mě nemůže vyléčit.“

Král se zeptal: „Neexistuje nic, co by se dalo udělat? Není nikdo, kdo by mohl tvé utrpení vyléčit? Jsem král a tvůj žák. Musí existovat něco, co pro tebe můžu udělat.“

„Nikdo nemůže nic udělat,“ odpověděl Ramdas.

„Cítím, že něco můžu udělat,“ trval na svém Šivadži.

„Dobrá,“ řekl nakonec Ramdas: „pokud mi dokážeš donést tygří mléko, jen to mě vyléčí.“

Šivadži najednou zvolal: „To nic není!“

„Jestli to nic není, tak to zkus udělat,“ řekl Ramdas.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Šivadži.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2007.

Toto je 1177th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Šivadži, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »