Šivadži poráží svou pýchu

Jednou do Šivadžiho vstoupila pýcha. Nechal stavět pevnost a byl velmi hrdý, že tento obrovský projekt živí pět tisíc rodin. Když Šivadži navštívil Ramdase, hovořil se svým milovaným Guruem o této pevnosti.

Ramdas viděl a cítil ve svém žákovi pýchu, a tak ukázal Šivadžimu určitou skálu. Ve skále byl otvor, ve kterém byla malá tůňka. Z vody vyskočila žába.

„Kdo živí a chrání tuto malou žábu?“ zeptal se Ramdas.

Šivadžiho pýcha zmizela. Uvědomil si, že je to pouze Bůh, kdo chrání a udržuje své stvoření.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Šivadži.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2007.

Toto je 1177th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Šivadži, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »