Hledání Gurua

Moudrý přítel jednou řekl králi Šivadžimu: „Bez Gurua nemůže být spasení. Potřebuješ Gurua.“

Všechny své vnější závazky král plnil nesmírně dobře i přesto, že jeho život byl plný povinností. Avšak v nitru cítil, že mu něco chybí. Často navštěvoval chrámy a byl zbožný v pravém smyslu slova. Avšak bez duchovního průvodce nebyl schopen vstoupit do hlubší modlitby a meditace. A tak začal hledat Gurua.

Šivadži se dozvěděl o jednom světci. Třikrát za ním šel, ale pokaždé zjistil, že světec není k zastižení. Vyhýbal se mu. Nakonec se Šivadži zeptal jedné z jeho oddaných, kde se její Mistr vlastně nachází. Řekla Šivadžimu, aby šel do určité vesnice. Šivadži tam šel a našel světce, jak sedí s několika svými žáky pod stromem. Když světec dozpíval oddané písně, Šivadži k němu pokorně přistoupil a požádal ho, aby ho přijal za svého žáka.

Světec odpověděl: „Přijímám tě za svého žáka.“

Pak Šivadži světce požádal, aby žil v jeho paláci, ale světec odpověděl: „Ach ne, nemůžu přijít do tvého paláce. Jsi král. Tvou povinností je chránit své poddané. Mou povinností je modlit se a uctívat. Zůstanu tady. Občas mě můžeš navštívit.“

Poslušný vůli svého Mistra, král Šivadži se vrátil do paláce a pokračoval v plnění svých povinností. Byl tak šťastný, že konečně našel svého duchovního Mistra. Ten světec se jmenoval Ramdas a bylo to v roce 1672.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Šivadži.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2007.

Toto je 1177th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Šivadži, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »