Tukaram

Jednou Šivadži napsal dopis velkému světci a básníkovi Tukaramovi, ve kterém ho zval do svého paláce. Šivadži o tomto světci mnoho slyšel a nesmírně jej obdivoval.

Tukaram však jeho pozvání nepřijal. Poslal mu zpátky vzkaz: „Ó králi, pozval jsi mě do svého paláce, ale nemám žádný důvod, proč bych měl přijít. Obdaruješ mě, ale já od tebe nic nepotřebuji. Když se chci najíst, rostou zde stromy s ovocem. Když jdu po ulici, vidím, že lidé vyhodili své staré obnošené oblečení. Pokud potřebuji, mohu ho použít. Když chci přístřešek, všude kolem je spousta jeskyní. Co jiného na zemi potřebuji? Nemohu přijmout tvé pozvání a nic od tebe nepotřebuji.“

Šivadži si hned uvědomil svou chybu a navštívil Tukarama sám. Kráčel naboso, aby světce poctil.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Šivadži.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2007.

Toto je 1177th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Šivadži, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »