Thákurova nesmrtelná píseň

Ve většině svých básní a písní vynáší Rabíndranáth Thákur Bengálsko do nebes a říká, že zbytek Indie by měl jít ve šlépějích Bengálska. Avšak co se týče Šivadžiho, Thákur vybízel Bengálce, aby následovali příklad Šivadžiho. Šivadžiho motto, jeho oběť, jeho odvaha a sebedávání si získaly Thákurovu nejvyšší chválu. Řekl: „Ó Bengálci, následujte jej, následujte jej. Následujte Šivadžiho a říkejte: ,Vítězství Šivadžimu! Vítězství Šivadžimu! Vítězství Šivadžimu!‘“ To byla Thákurova nesmrtelná báseň.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Šivadži.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2007.

Toto je 1177th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Šivadži, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »