Thákurova nesmrtelná píseň

Ve většině svých básní a písní vynáší Rabíndranáth Thákur Bengálsko do nebes a říká, že zbytek Indie by měl jít ve šlépějích Bengálska. Avšak co se týče Šivadžiho, Thákur vybízel Bengálce, aby následovali příklad Šivadžiho. Šivadžiho motto, jeho oběť, jeho odvaha a sebedávání si získaly Thákurovu nejvyšší chválu. Řekl: „Ó Bengálci, následujte jej, následujte jej. Následujte Šivadžiho a říkejte: ,Vítězství Šivadžimu! Vítězství Šivadžimu! Vítězství Šivadžimu!‘“ To byla Thákurova nesmrtelná báseň.
Sri Chinmoy, Šivadži, Sri Chinmoy Centrum, 2007