Pocty králi Šivadžimu

"Šivadži nepatřil jen Maharaštře, patřil celému indickému národu. Nebyl to ctižádostivý vládce, který by si chtěl vybudovat království sám pro sebe. Byl to patriot, inspirovaný vizí a politickými názory získanými z učení starověkých filozofů.
— Jawaharlal Nehru"
"Myslím, že se Šivadži řadí mezi nejvýznamnější postavy světa. Jelikož jsme byli podrobenou zemí, naši význační lidé (jakéhokoli postavení) byli ve světové historii zmenšováni. Kdyby se tentýž člověk narodil v evropské zemi, byl by vynášen do nebes a znali by ho všude. Říkalo by se, že osvítil svět.
— Indira Gándhí"
Sri Chinmoy, Šivadži, Sri Chinmoy Centrum, 2007