21.

Jestliže chceš zářit jako slunce, začni zpívat píseň sebenabízení svého života.