22.

Květiny říkají rannímu slunci: „Ó Slunce, dej nám svou krásu.“