29.

Má noc zápolení byla, má noc zápolení stále je. Ale má noc zápolení se zanedlouho odevzdá slunci mého vítězství.