30.

Připravenost mé mysli běží rychle, velmi rychle ke slunci.