31.

Ochota mého srdce běží rychle, velmi rychle k měsíci.