32.

Dychtivost mé mysli běží rychle, velmi rychle ke hvězdám.