Můj osvoboditel a můj přeměňovatel

Abych poznal pravdu, musím si být vědom Nejvyššího. Abych vlastnil Pravdu, musím zůstat s Nejvyšším. Abych se stal Pravdou, musím dýchat v Dechu Nejvyššího.

Jak mohu sloužit Nejvyššímu? Uskutečňováním Jeho Myšlenky. Jak mohu odhalit Nejvyššího? Uskutečňováním Jeho Vůle. Jak mohu naplnit Nejvyššího? Uskutečňováním Jeho Pravdy.

Aspirace mé duše pláče po mém Nejvyšším — Osvoboditeli. Dech mého života pláče po mém Nejvyšším — Přeměňovateli.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016