Tvůj nejlepší nástroj

Můj Pane, kdo je tvůj nejlepší nástroj?

Je to ten, kdo na Tebe neustále myslí?

„Ne, není. Nikdy.“

Je to ten, kdo Tě miluje celým srdcem?

„Ne, není. Nikdy.“

Je to ten, kdo je Ti neustále oddaný?

„Ne, není. Nikdy.“

Je to ten, kdo je Ti bezvýhradně odevzdaný?

„Ne, není. Nikdy.“

Kdo je tedy Tvým nejlepším nástrojem, můj Pane?

„Mým nejlepším nástrojem je ten, kdo Mě objevil jako věčně dokonalého sluhu svých tužeb včerejška, svých aspirací dneška a svých realizací zítřka.

„Ten, kdo na Mě neustále myslí, vstupuje do Mého světa nezdolné Vůle.

„Ten, kdo Mě z celého srdce miluje, vstupuje do Mého světa transcendentálního Míru.

„Ten, kdo je Mi bezvýhradně oddaný, vstupuje do Mého světa nezměrné Extáze.

„Ten, kdo se Mi bezvýhradně odevzdává, vstupuje do Mého světa nejvyššího Naplnění.

„Ale ten, kdo na Mě myslí jako věčně dokonalého sluhu svých tužeb včerejška, svých aspirací dneška a svých realizací zítřka, vstupuje do Mého světa Duše a Cíle, který je stejně tak jeho.“

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016