Hledal jsem a On nalezl

Hledal jsem Boží Vedení.
On nalezl můj strach.

Hledal jsem Světlo Boží Moudrosti.
On nalezl mou noc nevědomosti.

Hledal jsem Boží vše osvěcující Pravdu.
On nalezl moji všude se rozprostírající faleš.

Hledal jsem Boha, abych Jej vlastnil.
On mě nalezl, aby mi dal Sám sebe.

Hledal jsem Boha, protože bez Něj
nemohu nic udělat.

On mě nalezl, protože beze mě
nechce nic dělat.

Hledal jsem Boha.
Nyní jsem naplněn.

Bůh mě nalezl.
Nyní je projeven.
Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016