Je to všechno správně?

Svět mě miluje. Já miluji svět. Můj Pán miluje mě a svět. Ptám se svého sladkého Pána, jestli je to všechno správně.

Můj Pán říká: „Svět tě nemiluje, Mé dítě. Svět miluje pouze tvé ocenění. Ty nemiluješ svět, Mé dítě. Ty miluješ pouze obdiv světa. Ale Já miluji tebe a svět. Ty máš schopnost ocenit. Svět má schopnost obdivovat. Já mám schopnost zdokonalit. Zdokonalím tvé ocenění tím, že jej budu směřovat k Sobě. Zdokonalím obdiv světa tím, že jej budu směřovat k Sobě. Tvé slabé ocenění, Mnou zduchovněné, bude rozkvětem tvé pravé lásky k světu. Neplodný obdiv světa, mnou přeměněn, bude rozkvětem pravé lásky světa k tobě. V blízké budoucnosti budeš ty a svět milovat jeden druhého způsobem, jakým Já miluji vás oba — bezvýhradně a nepodmíněně.“

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016