Moje pokora

Bůh je můj nadřízený, můj jediný nadřízený. Jsem k Němu pokorný. Toto je moje nejvyšší povinnost. Boží děti jsou mými rovnými. Jsem k nim pokorný. Toto je moje největší potřeba. Pýcha je mým podřízeným. Jsem k pýše pokorný. Toto je moje nejjistější bezpečí.

Moje pokora není sebezapřením. Moje pokora v tichosti potvrzuje to, co popravdě mám ve svém vnějším světě a to, čím s jistotou jsem ve svém vnitřním světě.

Moje pokora není nedostatkem sebelásky. Miluji sám sebe. Skutečně ano. Miluji sebe, protože ve mně hrdě dýchá nejvyšší Božskost.

Domýšlivost mi říká, že mohu lehce zničit svět. Namyšlenost mi říká, že svět je u mých nohou. Moje pokora mi říká, že nemám schopnost, ani touhu zničit svět. Moje pokora mi říká, že svět a já máme skutečnou schopnost a upřímnou touhu plakat pro dokonalou dokonalost. Moje pokora mi dále říká, že svět není u mých nohou, daleko tomu. Oduševněle nesu svět k jeho vlastní seberealizaci. Svět nese mě s láskou a otevřeně k mé vlastní manifestaci.

Když jsem veškerou pokorou, potom nepodceňuji ani nepřeceňuji svůj život. To co dělám je, že soudím svůj život přesně tím způsobem, jakým můj Pán Nejvyšší soudí můj život.

Vlastníkem mé duše je Božskost.
Vlastníkem mého srdce je upřímnost.
Vlastníkem mé mysli je jasnost.
Vlastníkem mého vitálna je schopnost.
Vlastníkem mého těla je čistota.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016