Ztrácí mysl některé podrobnosti ze svých pozemských zážitků?

Sri Chinmoy: Mysl si tyto věci nepotřebuje pamatovat. Je to jako bych si pamatoval, co jsem dnes jedl, jaké bylo to, co mi nějaká žákyně uvařila. Pokud však vím, že tato žákyně na mne byla velmi laskavá, že mi donesla jídlo, kdykoliv jsem chtěl, potom to stačí. Ne to, kolikrát mi jej donesla a kolikrát mi chutnalo, to si nemusím pamatovat. Budu si pouze pamatovat její nezištnou službu. Chce-li si mysl pamatovat, jaké jídlo mi přinesla, nebude toho schopna. Bude si ale schopna pamatovat její zasvěcenou službu.
Sri Chinmoy, Duše a proces reinkarnace, (knižně nevydáno), 1999