Jakým způsobem ti Kálí a ostatní kosmičtí bohové a bohyně pomáhají?

Sri Chinmoy: Mohou mi dát náklonnost, lásku a starostlivost a odejmout některé mé bolesti hlavy. Když jsem zklamán, řeknou mi: „Ne, jen běž dál. Takový je život. Jsi určen k tomu, abys pro Nejvyššího dosáhl něčeho opravdu velkého. Samozřejmě pro to musíš tvrdě pracovat.“ Poskytují mi takovou útěchu a účast. Je to jako s matkou. Nejprve bylo dítě slabé a matka mu pomáhala. Potom se dítě stalo ve všem mnohem silnější než matka. Ale matka stále dává najevo svou starostlivost. O tom mi řekl Nolini v ášramu: „Matčino dítě je vždy dítětem až do posledního dosažení a naplnění.“ Můžeš říci, že posledním dosažením je realizace. Ale i poté musíš říkat matce: „Matko.“
Sri Chinmoy, Duše a proces reinkarnace, (knižně nevydáno), 1999