Musí duchovní Mistři, kteří překonali kosmické bohy, vůbec jednat s kosmickými bohy?

Sri Chinmoy: Jistě. Dejme tomu, že nějaký duchovní Mistr má venku zvláštní setkání a najednou začne pršet. Řekněme, že zaútočil nějaký zlý element. Nuže, co dělají kosmičtí bohové? Spí. Kosmičtí bohové, kteří mají moc nad těmito elementy, nad těmito silami, je neřídí. Co tedy udělá duchovní Mistr? Vybídne kosmické bohy. Nekonají svou povinnost, takže na ně musí promluvit. Poté, za dvě nebo tři minuty déšť ustane. To se stalo mnohokrát. Pokud by Mistr neměl tento druh spojení, nebo můžete říci nadřazenou moc nebo schopnost, myslíte si, že by přestalo pršet?
Sri Chinmoy, Duše a proces reinkarnace, (knižně nevydáno), 1999