Jaká je ve skutečnosti lidská duše?

Sri Chinmoy: Lidská duše je částí božskosti. Můžete říci, že duše představuje Boha, všemohoucího Otce v nás. Podle indické filozofie není duše ani mužská ani ženská. Duši také můžete vidět ve fyzické podobě, v jemném fyzickém. Je překrásná, nekonečně krásnější než jakákoliv lidská bytost. Duši nemůžete definovat, ale pokud cvičíte jógu, modlíte-li se a meditujete, potom můžete cítit její přítomnost a nakonec ji vidět i pouhýma očima.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Světlo obětavé služby, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »