Může skutečný duchovní Mistr pomoci duši žáka?

Sri Chinmoy: Rozhodně. Skutečný duchovní Mistr musí mít schopnost pomáhat duším svých žáků. Ve skutečnosti, pokud je skutečný Mistr, potom každý den, ať už ráno nebo večer, musí sytit duše svých žáků. Máte-li děti, tak první vaší ranní činností bude nakrmit je. Je to vaše svatá povinnost. Když duchovní učitel přijme žáky, stanou se jeho duchovními dětmi. V nitru duchovních dětí je skutečný hlad, a tento hlad je hladem duše. Takže duchovní Mistr musí každý den sytit duše svých žáků.
Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby, (knižně nevydáno), 1977