Může skutečný duchovní Mistr pomoci duši žáka?

Sri Chinmoy: Rozhodně. Skutečný duchovní Mistr musí mít schopnost pomáhat duším svých žáků. Ve skutečnosti, pokud je skutečný Mistr, potom každý den, ať už ráno nebo večer, musí sytit duše svých žáků. Máte-li děti, tak první vaší ranní činností bude nakrmit je. Je to vaše svatá povinnost. Když duchovní učitel přijme žáky, stanou se jeho duchovními dětmi. V nitru duchovních dětí je skutečný hlad a tento hlad je hladem duše. Takže duchovní Mistr musí každý den sytit duše svých žáků.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Světlo obětavé služby, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »