Ale jak můžete poznat, zda jste spojen s falešným Mistrem nebo ne?

Sri Chinmoy: To poznáte ze svých osobních zkušeností. Falešný Mistr vás může klamat dva dny nebo dva měsíce nebo dva roky; ale pokud jste upřímný, nemůže vás klamat navždy. Obvykle se stává, že pokud je člověk upřímný, velmi upřímný, mimořádně upřímný, potom přijde k pravému Mistrovi. Pokud je však uchazeč velmi upřímný a dostane se ke špatnému člověku, stále mu zkušenosti, které zažívá, nějakým způsobem pomáhají. Žádná zkušenost není zbytečná. Někdo může zpozdit svůj pokrok po dobu jednoho roku nebo dvou let, ale tato zkušenost ho učiní uvnitř velmi pevným a tuto chybu už neudělá. A z chyby, kterou udělal, získá další zkušenost. Podruhé, až bude chtít něco udělat pro svět nebo bude chtít od lidí získat pomoc, bude opatrný a obezřetný. V tomto světě bude při posuzování lidí nebo při kontaktu s lidmi velmi opatrný.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Světlo obětavé služby, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »