Aniž byste uvedl jména, následuje mnoho lidí falešné Mistry?

Sri Chinmoy: Není to mnoho lidí. Ale „mnoho“ je neurčitý termín. Mohu vám jen říct, že existuje více neupřímných Mistrů než těch upřímných. To mohu rozhodně prohlásit. Pokud budete muset použít čísla, chcete-li provést srovnání, potom mohu kategoricky říct, že existuje více neupřímných mistrů — ne pouze v Americe, ale na celém světě.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Světlo obětavé služby, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »