Jakými způsoby může realizovaný Mistr pomáhat svým žákům realizovat Boha?

Sri Chinmoy: Mistr, který realizoval Boha, bude meditovat na své žáky a vynese do popředí jejich duše. To je to nejdůležitější, co duchovní Mistr dělá. Vchází do duše, do vnitřního bytí žáka a krmí ho; pomáhá hledajícímu vynést do popředí všechny jeho božské vlastnosti. K tomu však žák musí mít přirozenou víru v Mistra. V opačném případě Mistr vynese božské vlastnosti žáka do popředí, ale žák je nebude schopen využít. Takže svou meditací Mistr pomáhá svým žákům. To je jedna cesta.

Druhou cestou je poskytování neustálého vnějšího zájmu a vnitřního povzbuzování. Řekne žákům, kdy se chovají správně, anebo je okamžitě upozorní, dělají-li něco špatně. Pokud děláte něco dobrého, řekne: „Pokračuj! Tvoje dosažení není ničím omezené.“ Pokud uděláte něco špatně, okamžitě vám zabrání, abyste to udělali znovu. Takže díky své vnitřní meditaci a vnějšímu zájmu je schopen pomáhat.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Světlo obětavé služby, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »