Část II — Pokrok a duchovnost

Jak mohu udělat nejrychlejší pokrok?

Sri Chinmoy: Nejprve se modlete pro vděčnost. Modlete se k Nejvyššímu pro vděčnost a nabídněte ji Nejvyššímu. To je první lekce. Na zemi jsou milióny lidí, kteří se nemodlí a nemeditují, ale vám byla dána inspirace modlit se k Nejvyššímu. A tak jste přirozeně vděční.

V některých případech žáci cítí, že nejsou upřímní, že nejsou čistí. Ale toto jen brání jejich pokroku. Když myslíte na upřímnost, myslete na ni tak, aby vaše mysl nedostala příležitost vynést do popředí vaši neupřímnost. Když opakujete: „Chci být upřímný, chci být upřímný,“ neznamená to, že musí do popředí vyjít všechny neupřímné činy, které jste včera udělali. Zaujměte pozitivní přístup: „Chci být upřímný, chci být upřímný“ a nabídněte svou upřímnost Nejvyššímu. Nemyslete vědomě na neupřímnost a ani v sobě neudržujte neupřímné myšlenky. Když k vám neupřímné myšlenky přijdou během modlitby za upřímnost, dobrá. Nabídnete je Nejvyššímu. Neboli, vaše modlitba za upřímnost se musí sjednotit se světlem, neboť modlitba samotná je světlo, a toto světlo do vás vstoupí ve formě upřímnosti. Modlitba je jako magnet přitahující světlo a toto světlo osvítí vaši neupřímnost. Ale myslíte-li vědomě na svou nečistotu a neupřímnost, čistota a upřímnost vás nikdy nenavštíví. Když přijdou, budou zcela ztraceny. Vaše modlitba za čistotu, vaše modlitba za upřímnost jsou dostatečné. Vaše modlitba snáší dolů světlo a toto světlo vstoupí do vašeho temného vitálna a osvítí vás.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Světlo obětavé služby, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »