Guru, jak meditujete?

Sri Chinmoy: Existují dva způsoby, jak meditovat. Jeden způsob je utišit mysl. Pokud nedovolíme, aby do mysli vstoupila jakákoliv myšlenka, můžeme přijmout Boží Přítomnost. Když k nám přijde Bůh, budeme Ho moci přivítat. Druhý způsob je vzývat přítomnost Boha ve svém srdci a cítit, že uvnitř nás není nic jiného než srdce, čisté srdce. Srdce je jediná část v nás, která může přijmout a přivítat Boha, který je veškerou Krásou a veškerou Radostí.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Světlo obětavé služby, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »