Musíte sedět v určité pozici nebo zavřít oči, abyste meditoval?

Sri Chinmoy: Ne, nemusíme sedět ve zvláštní pozici. Není to nutné. Jenom musíme držet vzpřímenou páteř. Musíme sedět ve vzpřímené poloze, abychom se mohli správně nadechovat. Ale abychom mohli cvičit jógu, nemusíme sedět v pozici se zkříženýma nohama. Jóga takovou přísnost nevyžaduje. Jenom musíme mít páteř zcela rovnou, abychom mohli správně ovládat dýchání.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Světlo obětavé služby, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »