Proč stále zažíváme zlost a podráždění?

Sri Chinmoy: Jsme v procesu vývoje a děláme neustále pokrok. Dokonalost ale nepřijde přes noc. Víme, kolik jsme měli kdysi tužeb. Budeme-li k sobě upřímní, přiznáme si, že dříve jsme propukli ve zlost mnohem rychleji. Vztekali jsme se, když se cokoliv stalo proti naší vůli. Nyní už tento druh zvířecí zloby nemáme. Můžeme dostat zlost, když vidíme nebožské věci v sobě nebo v druhých, ale zlepšujeme se. Nemusí to být nepřerušovaný pokrok, je to ale neustálý pokrok. Pomalu a jistě se osvobozujeme od zlosti, pochybností a dalších nebožských kvalit, které nám překážejí na naší cestě. Nemůžeme říci, že jenom proto, že dnes máme tyto nedostatky, nás tyto nebožské síly nikdy neopustí. Jen musíme pozorovat, zda se tyto nebožské síly zvětšují nebo zmenšují. Musíme se podívat zpět do minulosti, abychom viděli, kolik hodin denně jsme žili životem nevědomosti a kolik hodin denně žijeme nyní životem aspirace. Uděláme-li to, určitě uvidíme, že děláme pokrok.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Světlo obětavé služby, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »