Část III — Nesobecká služba

Když nás požádáš, abychom se věnovali nesobecké službě, někdy se nám zdá, že již máme jiné povinnosti. Vytváříme si tyto překážky vědomě, abychom nemuseli pracovat pro Centrum?

Sri Chinmoy: Vše závisí na vaší upřímnosti. Pokud jste stoprocentně upřímní, potom vám Bůh dává příležitost pracovat pro Něho a odstraní naše pozemské problémy. Chceme-li pro Něho plakat a těšit Ho každou vteřinu svého života, není tehdy Jeho závaznou povinností udržet naši cestu čistou? My však tak zoufale Boha nepotřebujeme. Máme pocit, že by měl existovat kompromis mezi Bohem a pozemským životem.

V duchovním životě ale nemůže být žádný kompromis. Na začátku svého duchovního života možná budete chtít jít velmi pomalu, jako indický buvolí povoz. Protože se bojíte své matky nebo svého otce nebo někoho jiného ve vaší rodině, jdete pomalu, pomalu, pomalu. Přijde ale den, kdy se přestanete členů své rodiny bát, a tehdy by už neměl existovat žádný kompromis. Nebojíte se světa, jen se bojíte svého vlastního já. Pokud tehdy neuděláte správnou věc, pokud nebude Bůh ve vašem životě jako první, potom jste odsouzeni k záhubě.

Pokud dokážete udělat správnou věc, potom poběžíte velmi rychle. Ale zcela to závisí na tom, jak upřímně potřebujete Boha. Pozemské problémy se objevují, protože vaše potřeba Boha není dostatečně silná. Dnes máte ve své rodině problémy, skutečné problémy. Ale zítra, když vaše vlastní aspirace vzroste, se budete těmto takzvaným problémům jen smát. Mohou nastat a nastanou stejné potíže, ale vy se jim budete smát. Čím hlouběji půjdete, tím intenzivnější se stane vaše aspirace a tím snadněji budete řešit své pozemské problémy. Když se stanete stoprocentně duchovní, říkám vám, že bez ohledu na to, kolik problémů máte — dokonce deset nebo dvacet problémů denně — budete se jim smát. Budete si o nich myslet, že vyřešit je, je stejně snadné, jako vypít sklenku vody. Musíte jen vzít sklenku a pustit v umyvadle vodu z kohoutku. Je to tak snadné! Proč? Protože máte obrovskou žízeň, kterou musíte uhasit. Jen proto, že jste nesmírně žízniví, vaše žízeň vás nutí okamžitě jít a nabrat vodu.

Velmi často jsem viděl, že u některých žáků stojí na prvním místě jejich pozemský život. Mnozí z nich se starají o svůj vlastní úspěch nebo o svou vlastní práci. Přemýšlejte, co byste odpověděli na moji otázku, co jste udělali pro naši cestu. Ale i když se o cestu nezajímáte, alespoň se zajímejte o svou vlastní aspiraci. Ve skutečnosti nemůžete oddělit svou aspiraci od naší cesty, protože já jsem jak v aspiraci, tak i v projevení. Pokud se o projevení nezajímáte, nebudu vám to zazlívat. Budu vám ale zazlívat, jestliže nemáte aspiraci, protože ta by měla být tím prvním. A pokud skutečně aspirujete, nebudete moci oddělovat projevení od aspirace. Pokud ale chcete oddělit aspiraci od manifestace, a bohužel někteří žáci to dělají, potom bych chtěl říci, že tady s vaší aspirací zůstat můžete; musíte ale prokázat, že tuto aspiraci máte. Vaše tvář bude důkazem vaší aspirace.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Světlo obětavé služby, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »