Měli bychom konat nesobeckou službu, i když ji nebudeme dělat v dobrém vědomí, bez odevzdanosti? Měli bychom pokračovat a dále ji vykonávat, přestože se nemůžeme zbavit svých negativních pocitů, které z toho pocházejí?

Sri Chinmoy: Pokud někdo zjistí, že je extrémně obtížné vykonávat nesobeckou službu s neustále oddaným a oduševnělým postojem, potom by se měl tento člověk modlit a meditovat, aby si tyto duchovní vlastnosti rozvinul. Předpokládejme, že se vám nedaří dělat nesobeckou službu oduševněle. Pokaždé, když jste o ni požádáni, cítíte uvnitř neochotu, ale děláte ji, protože chcete, aby si ostatní lidé mysleli, že jste velmi oddaní hledající, nebo nechcete, aby vás kritizovali. Na vnější úrovni se snažíte vzbudit jejich obdiv, ale vnitřně zjišťujete, že je pro vás obtížné pracovat. Během práce pak vystupuje do popředí vaše vnitřní hořkost a nepřátelství vůči Mistrovi. Pokud se to stává pokaždé, potom bude nejlepší, abyste se zamysleli nad svou vnitřní upřímností. Před tím, než začnete vykonávat nesobeckou službu, je lepší rozvinout si dostatečnou upřímnost. Snažte si rozvinout určitou jednotu s Mistrem a s Mistrovou cestou.

Tyto negativní pocity jsou jako nepřátelé, kteří nás napadají. Pokud přicházejí z vnějšku, můžeme výzvu přijmout, bojovat s nimi a porazit je, přestože je to velmi náročný úkol. Pokud však nepřátelství a rozhořčené pocity proti Mistrovi přicházejí zevnitř, potom bude lepší, aby se tento člověk nesobecké službě nevěnoval.

Toto ale není případ žáků, kteří běžně vykonávají oduševněle a oddaně nezištnou službu, a kteří to takto dělají roky. Jsou to v podstatě dobří žáci, kteří cítí nutnost nesobecké služby, ale občas je napadnou negativní síly ze světa podezřívání nebo žárlivosti. S někým bojují nebo je napadne žárlivost, nejistota nebo jiná nebožská vlastnost, a jejich vědomí klesne. Tehdy je vhodné, aby šli a vykonávali nesobeckou službu. To je pro ně jediný způsob, jak se tohoto problému mohou zbavit. Pokud někdo stokrát vykonával nesobeckou službu se skutečnou oddaností a obětavostí a pak byl jednou nebo dvakrát napaden špatnými silami, je pro něj nejlepší nesobeckou službu dělat. Pro ostatní, kteří neustále odmítají myšlenku nesobecké služby, je nejlepší nejprve bojovat proti vnitřním nepřátelům a zvítězit nad špatnými silami ve své vnitřní bytosti. V opačném případě je velice pravděpodobné, že zaútočí na ostatní, kteří nesobeckou službu vykonávají. Tato nemoc je nakažlivá, trvá dlouho, než se vyléčí.

Sri Chinmoy, Světlo obětavé služby, (knižně nevydáno), 1977