Co je z duchovního pohledu míněno realizací Boha?

Sri Chinmoy: Realizace Boha znamená uvědomění si svého vlastního Já. Když si uvědomíte své nejvyšší Já, budete vědět, že nejste nic jiného než Bůh. Podle naší indické filozofie: „Kolik lidí, tolik bohů.“ Co to znamená? Možná si myslíte, že to znamená, že existuje nespočet bohů, kteří se starají o lidské bytosti, a že bohové jsou nekonečně nadřazeni lidským bytostem a musí se o ně starat. Toto to ale neznamená. Když starověcí Hindové prohlásili: „Kolik lidí, tolik bohů,“ znamenalo to, že každý člověk je Bůh. Ale každý si to neuvědomuje. Když se stane božsky vědomým toho, čím je a co znamená, automaticky a spontánně bude vědět, že není ničím jiným než Bohem. Bůh a on jsou absolutně jedním ve vnitřním i vnějším životě.