Slaví duše tvých děl, například maleb nebo písní, své narozeniny?

Sri Chinmoy: Vědomě ne. Protože jsem jejich stvořitel já, mohu slavit jejich narozeniny, pokud chci. Jestliže jsem namaloval něco výjimečného a chci oslavit den, kdy jsem malbu vytvořil, mohu tak učinit. Ale duše samotné své narozeniny vědomě neslaví.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Vzácný slib duše, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1994.

Toto je 999th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Vzácný slib duše, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »